Regulamin

Regulamin

Sklepu Internetowego Goldenchef.pl

§1. Strony transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.goldenchef.pl jest własnością firmy Golden Chef Sp. Z O.O., wpisaną przez Sąd Rejonowy  w Warszawie, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000338641 o kapitale zakładowym 10 000 zł, i numerze NIP: 952-207-85-20, oraz nr Regon: 141846673, z siedzibą w Warszawie przy ul.Bronisława Czecha 89.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.

4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma Golden Chef Sp. Z O.O. zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.goldenchef.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień


1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.

4. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail lub telefonicznie. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą .

5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

6. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy.

8. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

9. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.

10. Przy jednorazowym zakupie internetowym powyżej 1000 zł netto koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.

11. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.

12. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową.

13. Nieuzasadnione nie przyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.

14. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.

§ 4. Formy płatności

1.Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier, przelewem bankowym na konto Sprzedającego lub gotówką w siedzibie firmy.

2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu.

3. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.

§ 5. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3. Firma Golden Chef Sp. Z O.O.  zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwroty

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.

3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: w siedzibie Sprzedawcy bądź u Producenta.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu.

5. Firma Golden Chef Sp. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek pokrywa Nabywca towaru.

6. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres sklepu: firma Golden Chef Sp. Z O.O., ul. Bronisława Czecha 89, 04-555 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnioną częścią "reklamacja". Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Sklepu Internetowego. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

7. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.


§ 7. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Sklep Internetowy firmy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i możliwości zmian konstrukcyjnych wpływających na polepszenie jakości i funkcjonalności urządzeń.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Warszawie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: firma Golden Chef Sp. Z O.O., tel.(022) 613-27-08.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.